www.bip.gov.pl BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie AKTUALNOŚCI
 
News!
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Informacje archiwalne
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
REJESTR APTEK
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wykaz nadzorowanych aptek i punktów aptecznych z województwa mazowieckiego prowadzących sprzedaż całodobową
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wykaz aptek, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże leków
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże i fałszowanie pieczątek
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże i fałszowanie recept
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Przeprowadzone Inspekcje
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Informacja o ilości aptek i punktów aptecznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Baza adresowa
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Podstawowe dane
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Struktura organizacyjna
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kierownictwo Inspektoratu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Delegatury
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ZAŁATWIANIE SPRAW W WIF
 
Sposób załatwiania
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Sposoby wnoszenia podań do urzędu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wnioski - pliki do pobrania
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Rejestry i ewidencje
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dostęp do informacji publicznej
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierające środki odurzające
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym zawierające środki odurzające
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgłoszenie informacji o uruchomieniu apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie DECYZJE MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W WARSZAWIE
 
Wstrzymanie w obrocie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dopuszczenie do obrotu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Reklama aptek, punktów aptecznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie DECYZJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
 
Decyzje prezesa URPLWMiPB
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Komunikaty URPLWMiPB
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie WSTRZYMYWANIE I WYCOFYWANIE Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie WSTRZYMYWANIE I WYCOFYWANIE Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH WETERYNARYJNYCH
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie AKTY PRAWNE
 
Opłaty
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie FINANSE WIF
 
Majątek WIF
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie PRACA
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie REDAKCJA
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Wnioski - pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

Umieszczone pliki są wzorami formularzy, które mają Państwu ułatwić sporządzanie stosownej dokumentacji w zależności od rodzaju wnioskowanej sprawy.

Dokumenty należy pobrać i zapisać na komputerze, a następnie wydrukować.

Pliki są dokumentami formatu pdf. Do ich odczytu służy program Acrobat Reader, który można pobrać ze strony firmowej - Adobe


I. Postępowanie o zezwolenie na aptekę ogólnodostępną.


1. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie  Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (pdf). (60 kB)
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (doc). (22 kB)

a. BiP - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Frmaceutycznej w Warszawie  wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (68 kB)  

- ważne Informacja na temat aktualnej liczby aptek

b. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie oświadczenie wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego) składane na podstawie art. 99 ust. 3 pkt. 1,2,3 i ust. 4b oraz art. 101 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.)(pdf) (58 kB)

(doc) (23 kB)

c. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie  oświadczenie wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego) składane na podstawie art. 100 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.)(pdf) (50 kB)

(doc) (19 kB)

d. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie  opis techniczny lokalu (864 kB) 

- ważne - Informacja na temat aktualnej liczby punktów aptecznych

e. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej (pdf) (45 kB)

oświadczenie kierownika apteki ogólnodostępnej (doc). (17 kB)

2. Informacja o zamiarze uruchomienia apteki ogólnodostępnej. (170 kB)
komunikat MWIF z dnia 25 marca 2010 roku

3. Wykaz farmaceutów i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece ogólnodostępnej na dzień uruchomienia. (219 kB)
komunikat MWIF z dnia 25 marca 2010 roku


II. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na punkt apteczny.

1. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wniosek o udzielenie zezwolenia na punkt apteczny.(153 kB)

a. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku (346 kB)

b. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie oświadczenie wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego) składane na podstawie art. 70 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 99 ust. 3 pkt. 1,2,3 i ust. 4b oraz art. 101 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.) (224 kB)

c. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie oświadczenie wnioskodawcy (osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego) składane na podstawie art. 70 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 100 ust. 2 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 45, poz. 271 ze zm.) (226 kB)

d. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie opis techniczny lokalu (654 kB)

e. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie oświadczenie kierownika punktu aptecznego

2. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Informacja o zamiarze uruchomienia punktu aptecznego. (154 kB)

3. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wykaz farmaceutów i techników farmaceutycznych zatrudnionych w punkcie aptecznym na dzień uruchomienia. (208 kb)


III. Postępowanie o zaopiniowanie lokalu przeznaczonego na prowadzenie obrotu hurtowego.

1. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wniosek o przeprowadzenie lustracji lokalu przeznaczonego na hurtownię farmaceutyczną / skład konsygnacyjny / skład celny.

a. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

2. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na obrót hurtowy o nie prowadzeniu apteki oraz o nie wystąpieniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki.(pdf)(58 kB)
(doc) (23 kB)

3. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Oświadczenie kandydata na stanowisko kierownika hurtowni farmaceutycznej / składu konsygnacyjnego / składu celnego o podjęciu się obowiązków.


IV. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego (81kB)


V. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego (62kB)


VI. BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu naukowym zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego (57kB)


VII. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”. (80 kB)ilość odsłon: 11310
wytworzył: Andrzej Leszczyński (14.11.2006)
wprowadził: Andrzej Leszczyński (14.11.2006, 09:03:38)
ostatnia zmiana: Mariusz Furciński (29.08.2013, 11:06)
zmieniono: Aktualizacja.
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ostatnia aktualizacja: 29.08.2013, 11:06