www.bip.gov.pl BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie AKTUALNOŚCI
 
News!
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Informacje archiwalne
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
REJESTR APTEK
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wykaz nadzorowanych aptek i punktów aptecznych z województwa mazowieckiego prowadzących sprzedaż całodobową
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wykaz aptek, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże leków
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże i fałszowanie pieczątek
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kradzieże i fałszowanie recept
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Przeprowadzone Inspekcje
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Informacja o ilości aptek i punktów aptecznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Efektywność energetyczna
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Baza adresowa
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ORGANIZACJA INSPEKTORATU
 
Podstawowe dane
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Struktura organizacyjna
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Kierownictwo Inspektoratu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Delegatury
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ZAŁATWIANIE SPRAW W WIF
 
Sposób załatwiania
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Sposoby wnoszenia podań do urzędu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Wnioski - pliki do pobrania
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Rejestry i ewidencje
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dostęp do informacji publicznej
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgody na posiadanie w celach medycznych preparatów zawierające środki odurzające
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu klinicznym zawierające środki odurzające
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgody na posiadanie preparatów stosowanych w badaniu naukowym zawierające środki odurzające
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Zgłoszenie informacji o uruchomieniu apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie DECYZJE MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
 
Wstrzymanie w obrocie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dopuszczenie do obrotu
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Reklama aptek, punktów aptecznych
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie DECYZJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH
 
Decyzje prezesa URPLWMiPB
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Komunikaty URPLWMiPB
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie WSTRZYMYWANIE I WYCOFYWANIE Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie ZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie WSTRZYMYWANIE I WYCOFYWANIE Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH WETERYNARYJNYCH
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie AKTY PRAWNE
 
Opłaty
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie FINANSE WIF
 
Majątek WIF
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie PRACA
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie REDAKCJA
 
 
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie.

News!Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 lipca 2015 r. zostanie uruchomiona nasza nowa strona internetowa pod adresem: http://wif.waw.pl/ . Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej strony, na której został umieszczony formularz zgłoszeniowy: Zgłaszanie braków produktów leczniczych http://wif.waw.pl/zglaszanie-brakow-produktow-leczniczych/ .

***********************************************************

Informacja dotycząca listy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku zgłaszania braku dostępności produktu leczniczego.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przechowywania produktów leczniczych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania informacji organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ograniczeń w sprzedaży produktów leczniczych wydawane bez przepisu lekarza - OTC.

***********************************************************

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie informuje, że jest uczestnikiem rządowego programu praktyk studenckich przyjętego w formie Zaleceń Rady Ministrów z dnia 3 marca 2015r. dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015r.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.
plik do pobrania: wspólne logo w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej

***********************************************************

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja br. Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Płocku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna.

***********************************************************

Rejestr aptek prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie możliwego braku mleka Bebilon pepti 2 DHA proszek do sporządzania zawiesiny odżywczej.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku wpisu do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dodatkowego oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki.

***********************************************************

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 23 lutego - 28 lutego 2015 roku organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

***********************************************************

Uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty - Inspektora ds. Obrotu Hurtowego w Zespole ds. Inspekcji ds. Nadzoru nad Obrotem Hurtowym w Departamencie Nadzoru.

***********************************************************

W dniach 30.09.2014r. - 14.10.2014r. - Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna.

***********************************************************

Komunikat Nr 1/2014 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie programów lojalnościowych

***********************************************************

Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna do dnia 04 lipca 2014 r. (piątek) z powodu choroby pracowników.

***********************************************************

W dniu 01.07.2014 r. Wojewoda Mazowiecki powołał p. mgr farm. Marzenę Kosim na stanowisko Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie

***********************************************************

8 czerwca w Warszawie odbędzie się Seniorada.
Program
Mapa AWF

***********************************************************

W dniach od 02.04.2014r. do 03.04.2014r. Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zasad realizacji recept lekarskich na produkty lecznicze nie podlegające refundacji, w tym zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sprzedaży produktów biobójczych w aptekach ogólnodostępnych oraz punktach aptecznych.

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

***********************************************************

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązku hurtowni farmaceutycznych wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne.

***********************************************************

Nowy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

***********************************************************

Komunikat dotyczący wycofanych szczepionek (Euvax B nr serii UFA 12001oraz Tripacel nr serii C4007 AK)
Komentarz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH do decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18.07.2013 r. wycofującej z obrotu

***********************************************************

Rozstanie z urzędem MWIF

***********************************************************

Sąd: dodatkowe testowanie kandydata na kierownika apteki - wbrew prawu

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w WarszawieApteki szpitalne i działy farmacji szpitalnej Mazowsza - w sprawie informowania o przypadkach trudności w zaopatrywaniu się w hurtowniach w produkty lecznicze, ze szczególnym uwzględnieniem leków ratujących życie.

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w WarszawieHurtownie farmaceutyczne Mazowsza - w sprawie informowania o każdej sytuacji utrudnień w realizacji zamówień zgłaszanych przez szpitale i apteki.

***********************************************************

Kierownicy aptek - wszyscy

W związku z poleceniem Pana Ministra Igora Radziewicza-Winnickiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku skierowanym za pośrednictwem Głównego Inspektora Farmaceutycznego pismem z dnia 23 kwietnia 2013 roku znak: GIF-N-0741/29/MP/13

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie więcej - plik (77 kB)

Proszę o przekazywanie "wszelkich informacji zwrotnych o braku zamawianego produktu leczniczego" do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (e-mail: gif@gif.gov.pl ) oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie (e-mail: wif@wif.waw.pl).

Proszę także o wypełnienie formularza ankiety dostępnego pod linkiem poniżej.

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie formularz ankiety

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie aptek ogólnodostępnych. (543 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. (266 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie formy dokumentów składanych do organu. (232 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat dla lekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept. (87 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat dla aptekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept. (88 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat dla lekarzy dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 roku modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept. (87 kB)

***********************************************************

Komunikat w sprawie recept lekarskich Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.12.2012 r.

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. (49 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przesyłania przez niezidentyfikowane osoby rzekomego komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. (331 kB)

***********************************************************

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 czerwca 2012 roku.

W związku z kradzieżą dokumentu unieważnia się legitymację służbową nr 14/2010 wystawioną dla Pani Marzeny Kosim, Inspektora Farmaceutycznego.

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie utworzenia działów farmacji w szpitalach i innych przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, w których nie utworzono apteki szpitalnej. (862 kB)

***********************************************************

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Apel Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wydłużenia godzin czynności aptek ogólnodostępnych na terenie Warszawy w okresie trwania EURO 2012. (279 kB)

***********************************************************

Informacja na temat przewozu przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających i substancji psychotropowych przez pacjentów, którym są one niezbędne do leczenia medycznego.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. Nr 188, poz. 1123) wszystkie osoby chore przekraczające granice Rzeczypospolitej Polskiej (np. w celach turystyczno – rekreacyjnych), stosujące w swoim leczeniu medycznym wymienione wyżej środki, mogą je przewozić, pod warunkiem okazania zaświadczenia wydanego lub uwierzytelnionego przez właściwe władze ich państwa pobytu.

Zaświadczenie wydawane jest przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (adres: ul. Długa 38/40, 00 – 238 Warszawa) i uprawnia do przewozu środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 (dotyczy także leków stosowanych w leczeniu substytucyjnym np. Metadonu). Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni i wydawane jest osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgodnie z receptą lekarską muszą zażywać środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Ponadto informuję, że formularz zaświadczenia stosuje się również do przywozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego z państw spoza obszaru Unii Europejskiej oraz do przewozu na potrzeby własne.

Dla każdego z przepisanych środków odurzających i substancji psychotropowych wymagane jest oddzielne zaświadczenie.

BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie Zaświadczenie o przewozie środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (793 kB)

***********************************************************

Komunikat o nowej siedzibie WIF

Od dnia 5 marca 2012 roku (poniedziałek) zapraszamy do nowej siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10, I piętro.

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.wytworzył: Administrator (13.12.2002)
wprowadził: Administrator (13.12.2002, 14:22:54)
ostatnia zmiana: Mariusz Furciński (17.07.2015 13:23:00)
zmieniono: Aktualizacja.
BiP - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
ostatnia aktualizacja: 17.07.2015 13:23:00